Chiếu Sáng Thông Minh

Hệ thống đèn đường chiếu sáng thông minh ( Smart lighting) Các đèn đường led chiếu sáng được kết nối và điều khiển khép kín, giám sát hoạt động theo thời gian thực, đồng bộ từ trung tâm điều khiển, giao tiếp với nguồn điện, điều khiển thiết bị đầu cuối bằng mạng lưới Zigbee, Lora công nghệ không dây với giải pháp chiếu sáng thông minh IOT

Hiển thị tất cả 5 kết quả